T1审核促销单

2015/6/2 21:15:30济南用友

                                 审核促销单
问题现象: 打折促销单设置后,如何审核?
原因分析: 见问题答案
问题答案:
促销单录入时是不能审核的,保存后,在“辅助中心”--“零售促销”--“促销方案管理”中,找到对应的促销单审核即可。
 
济南用友0531-82825553用友济南销售服务公司
  • 设为首页
  • 济南用友|
  • 用友畅捷通软件山东济南销售服务中心|
  • 联系我们|
  • 鲁ICP备2021016587号-3
  • Copyright © 2021 山东一友信息科技有限公司